Sangster Legal & Mediation

Sangster Legal & Mediation is gespecialiseerd in geschilbeslechting. Heeft u een geschil dat u wilt oplossen?

Sangster Legal & Mediation staat u graag bij in een juridische procedure tegen de overheid. U kunt daarbij denken aan het indienen van een bezwaarschrift of een procedure bij de rechtbank. Soms is mediation een meer passende manier om tot een oplossing van een geschil te komen. Sangster Legal & Mediation bemiddelt als (legal) mediator in geschillen tussen bijvoorbeeld buren medewerkers of in familieleden.

Sangster Legal & Mediation is aangesloten bij de Beroepsvereniging voor professionals in Mediation (NMv).